Základní škola a Mateřská škola Bolatice,

příspěvková organizace

 

747 23 Bolatice, Školní 9

Zřizovatel: Obec Bolatice

 
Šk. rok 2003/04

Šk. rok 2004/05

Šk. rok 2005/2006

Šk. rok 2006/2007

Šk. rok 2007/2008

Šk. rok 2008/2009

Šk. rok 2009/2010

Šk. rok 2010/2011

3.A na cyklistickém výletě v Chuchelné

Den ředitelského volna za 1. místo ve sběrové soutěži jsme pojali ve sportovním duchu. Počasí nám přálo nebylo horko. Cestu na Borovou a lesními cyklostezkami do Chuchelné jsme zvládli za hodinku. V Chuchelné jsem se vyřádili na dětském hřišti, občerstvovali nanuky a sladkostmi. Všichni cyklisté 3.A měli dobrou fyzickou kondičku, takže po ujetí 13 km trasy nebyli unaveni. Bylo to skvělé! Děkujeme za doprovod maminkám Marceli Paškové, Petře Miketové a paní učitelce Marušce Ballarinové.


žáci 3.A a tř. uč. Jana Halfarová

 

Noční spaní - 5. A

Žáci 5.A v pátek v podvečer 3.6. strávili spolu u táboráku na Ruždině. Tatínek Daniela Tieleho spolu s ním nám připravili velkou vatru u které jsme s rodiči opékali párky a hráli různé hry. Když se pořádně setmělo, vydali jsme se ke škole. Ve třídě si všichni připravili své místečko na spaní a začala noční hra. Ve dvojicích děti procházely po chodbách školy jen za světel svíček. Hra všechny tak vyčerpala, že vyhlášenou večerku nikdo neodmítl. Ráno spolu všichni posnídali ve školní kuchyňce perník , který jsme si vlastnoručně upekli už předchozí den. Když bylo vše snědeno a uklizeno, vydali jsme se na cestu k domovům.

Den dětí – 1.stupeň ZŠ

Dne 1. června 2011 proběhly na prvním stupni ZŠ oslavy ,,Dne dětí.“
Všechny děti byly rozděleny do 20 smíšených družstev (1. - 5. ročník ). Tato družstva měla start v areálu školy a šla polní cestou směrem na Borovou. Na této trase bylo připraveno pro děti pět stanovišť, kde na ně čekalo plnění nejrůznějších úkolů ( oblast vědomostní, výkonnostní, zručnosti, …). Za své výkony byla družstva bodována. Cílem vyznačené trasy byl sportovní areál skládky na Borové.
Z důvodu nepříznivého počasí proběhlo vyhodnocení družstev ve škole na chodbě nižšího stupně. Žáci prvních tří týmů byli oceněni krásnými cenami , ale i ostatní neodešli bez drobných odměn.
Snad můžeme říci, že i přes nepřízeň počasí se tento den dětem líbil a vydařil.

 

Další fotografie na odkaze foto

9. A na bowlingu

V 9. třídě se nám opět povedlo vyhrát sběr papíru. Cena byla den volna a my jsme ho využili  tak, že jsme jeli na bowling. Vybrali jsme si Opavu, protože tam mají 4 dráhy. Po příjezdu do Opavy jsme dostali od paní učitelky asi 20 minut rozchod. Pak jsme šli na Nákladní ulici si pořádně zahrát. Užili jsme si to opravdu skvěle. Byl to jeden z nejlepších výletů, možná proto, že to byl poslední společný výlet.

Dominika Drábková, 9. A

DSMC - Dopravní soutěž mladých cyklistů

26. - 27. 5. 2011 Frenštát pod Radhoštěm

Právě v těchto dnech proběhlo finále Moravskoslezského kraje Dopravní soutěže mladých cyklistů ve kterém naše družstvo ve složení Sabina Gargošová (7.A), Ivana Dominiková, Jakub Josefus, Tomáš Moch (všichni 9.B) získalo krásné 2. místo. Aby zde mohli reprezentovat svou školu, obec, okres museli nejdříve zvítězit v okresním finále,které se konalo v Malých Hošticích. Družstvo mladších žáků (Kateřina Kampíková, Karolína Michalová, Ondřej Nový (všichni 4.A), Jonáš Michalík (6.)) skončilo v okrese na 5. místě.

Karaoke

17. května uspořádala naše škola společně s CVČ Kravaře KARAOKE. Účastnili se žáci z 6. - 9. tříd. Všechna vystoupení byla velmi pěkná a nápaditá. Do finále v Kravařích postoupili chlapci a děvčata z 6. třídy s  písněmi „To vadí“ a „7x“.

Podívejte se na video.

Den matek

15. května se slavil v Bolaticích Den matek. Na oslavě samozřejmě vystoupili i žáci naší školy. Děti z 3. a 4. třídy si připravily vystoupení pod vedením p. uč. B. Ballarinové a děvčata z 9. tříd pod vedením p. uč. V. Güntherové.

Podívejte se na video1 a video2.

VÝLET TŘETÍCH TŘÍD A SOUSTŘEDĚNÍ PŘED 1. SV. PŘIJÍMÁNÍM 29. 4. 2011 – 1. 5. 2011

Žáci třetích tříd prožili v pátek 29. 4. 2011 svůj školní výlet ve Štramberku a Kopřivnici a ti, kteří se připravují na 1. sv. přijímání vystoupili v Kunčicích pod Ondřejníkem, aby tam spolu strávili víkend.

Budu vám vyprávět, co jsem prožila o víkendu s mojí třídou. Měli jsme sraz 7.50 na AN, čekali jsme na autobus, který přijel v 8.00 h. a už jsme se velmi těšili, co prožijeme. Jeli jsme autobusem k jednomu hradu, který se jmenoval Štramberk. Šli jsme do hradu, tam jsme si koupili suvenýry, a pak jsme se vyfotili, abychom měli celoživotní památku, potom jsme se najedli a šli jsme do autobusu, který nás odvezl do muzea, které se jmenovalo Kopřivnice. Tam jsme se podívali na starodávné stroje a něco jsme si tam taky koupili, a pak jsme šli do parku, kde zrovna stavěli májku. Na chvilku jsme si odpočinuli a jeli jsme na pobyt do Kunčic pod Ondřejníkem. Nejvíce se mi tam líbil poklad (hledání pokladu) a mše svatá. Pak jsme jeli domů.
Kristýna Curylová, 3. A

Poslední dubnový pátek nastal pro kluky a holky ze třetích tříd dlouho očekávaný den. Školní výlet a soustředění před 1. sv. přijímáním.
Po výletě jsme společně nasedli do autobusu a vyjeli směr Kunčice pod Ondřejníkem. Zde stálo naše ubytovací středisko. Po příjezdu nám p. učitelka ukázala pokoje, do kterých jsme se nastěhovali.Vybalili jsme si věci a začalo plnění úkolů: rozdělení do družstev, nakreslení vlajek, vymýšlení pokřiku. Mé družstvo mělo název „Čmeláci“, dále byli Šavlozubí a Kostelní myši. Po dobré večeři byl Biblionář, stezka odvahy, vyprávěli jsme si pohádku a otec Přemek, který za námi dorazil, nám udělil požehnání na dobrou noc.
V sobotu ráno nás čekala pořádná Honzova rozcvička a snídaně, po které nás čekalo opět plnění různých úkolů – získávali jsme „bobříky“, hledali poklad. Před obědem jsme měli mši svatou v malém kostelíku. Odpoledne jsme zdobili svíčky, chystali si večerníčky a byli ve skupince s otcem Přemkem.
Večer jsme se těšili na nedělní ráno, protože měli přijet naše mamky a taťkové. Společně jsme se vydali do krásného dřevěného kostelíka, kde pro nás otec Přemek sloužil mši svatou. Tam jsme se všichni dozvěděli, že jsme uspěli u zkoušek. To nám všem spadl kámen ze srdce! Při hodnocení na nás padla radost i smutek… Smutek, že už musíme jet domů, ale i radost, že další den se zase všichni sejdeme ve škole a budeme si vyprávět všechny super zážitky. Šimon Plaskura, 3.A

Pobyt v Kunčicích pod Ondřejníkem byl moc pěkný. Po celou dobu jsme soutěžili. Nejvíc se mi líbil bobřík zručnosti a herectví. Bobřík zručnosti proto, že ráda něco vyrábím. Zdobili jsme svíce barevným voskem. Bobřík herectví byl také moc zajímavý. Honza nás pěkně nalíčil. Vypadali jsme jako z pohádky, a také každá skupina si tu svou pohádku zahrála. Moc se mi také líbil dřevěný kostelík sv. Prokopa a Barbory. Byl k nám do Beskyd převezen z Podkarpatské Rusi v roce 1931. Je nádherně zdobený.
Ivona Hankeová, 3. B

Na pobytě se mi hodně líbilo a doufám, že ostatním taky. Jeden den jsme měli rozcvičku venku v přírodě a ostatní čas jsme hráli různé hry a plnili bobříky. Např.: mlčení, odvahy, zručnosti, kamarádství, pořádku aj. Všechny soutěže připravili p. uč. Jana P., Lenka L., Eva M. a Honza D., byli jsme taky s otcem Přemkem. Za to jim moc a moc děkuji. A nakonec jsme byli všichni ohodnoceni a každý si odnesl maličkost na památku.
Veronika Motyková, 3. B

Další fotografie na odkaze foto

 

Nové centrum Bolatic z pohledu žáků naší školy

Žáci pátých až osmých ročníků se zapojili do realizace projektu Zlepšení kvality projektu MA21 v obci Bolatice. Jejich úkolem bylo vytvořit plastické modely centra obce Bolatice, ve kterých zobrazí své představy a nápady týkající se možností využití určených prostor.

Jak se jim to povedlo, mohli zhlédnout účastníci besed pořádaných obecním úřadem v kulturním domě Bolatice, které nedávno proběhly a které se týkaly právě rozvoje obce Bolatice.

Žáci – autoři nejlepších plastik byli po zásluze odměněni věcnými cenami, které jim předal pan starosta Mgr. Herbert Pavera.

1. místo: žáci 5.A třídy
2. místo: skupina žáků 7.A třídy: Sebastián Švan, David Fojtík, Daniel Macura, David Komárek
3. místo: děvčata 6. třídy

Další fotografie na odkaze foto

 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Ve dnech 27. a 28. dubna se uskutečnilo na naší škole v rámci Dne Země 2. kolo soutěže tříd ve sběru starého papíru. Žáci naváželi starý papír do připravených kontejnerů často za vydatné pomoci rodičů.

Ve 2.kole soutěže žáci nasbírali 15 060 kg papíru.
Celkem v obou kolech soutěže nasbírali žáci ZŠ A MŠ 24 120 kg papíru

Výsledky soutěže :
1. – 5. ročník 1. místo - 3.A
2. místo - 4.B
3. místo - 5.A

6. – 9. ročník 1. místo - 9.A
2. místo - 6.tř
3. místo - 7.A

Všichni sběrači budou odměněni a vítězné třídy budou mít navíc den ředitelského volna na společnou třídní akci.

Všem sběračům a rodičům za podporu této akce děkujeme.

 

Jarní besídka 3. B třídy

Dne 19. dubna se ve třídě 3. B konala jarní besídka u příležitosti zakončení třídenního projektu JARO UŽ JE TU! Po uvítání rodičů a paní ředitelky následoval velikonoční program, který se skládal z činností realizovaných v rámci projektu (jarní básničky, písničky, dramatizace veršované pohádky – Kuřátko a obilí, šmigrus,….atd.). Protože byly děti moc šikovné, dostaly sladkou odměnu (upečeného velikonočního beránka), se kterou se spravedlivě s rodiči rozdělily. Po ukončení programu čekala na rodiče a jejich děti výroba jarního věnce z papírových ubrousků.

Za žáky 3. B tř. učitelka Bohumila Ballarinová

 

Jarní besídka 3. A třídy

Jaro už je skutečně tady a my-žáci 3.A- jsme ho přivítali spolu s našimi rodiči odpoledne 19. dubna na naší jarní velikonoční besídce.
Program našeho vystoupení byl bohatý – písničky, básničky, tance moderní i lidové; povídali jsme si o velikonočních tradicích a symbolech Velikonoc.
Úspěch sklidily i naše soutěžní disciplíny pro nás a naše rodiče.
Naše společné setkání jsme ukončili rukodělnou činností, kdy jsme s pomocí šikovných rukou našich maminek a tatínků vyráběli květinové papírové věnečky – opravdu se nám moc povedly.
Unaveni po našem výkonu a rukodělné práci, s drobnými velikonočními sladkostmi v bříšku, jsme se v podvečer rozcházeli domů.
Děkujeme také mamince – paní Janě Šimečkové za pěkné perníkové zajíčky pro všechny děti a dárek pro paní učitelku J. Halfarovou.

tř. uč. J. Halfarová a žáci 3. A

Další fotografie na odkaze foto

 

RECYKLOHRANÍ

Naše škola se zapojila do recyklačního programu RECYKLOHRANÍ. Cílem Projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů a zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií.
Každý žák může do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče (např. starý mobil, kalkulačku, elektrohračku, počítačové vybavení , drobné kuchyňské elektrospotřebiče a baterie).
Za nasbírané zařízení získá škola body, za něž žákům budeme moci pořídit různé učební pomůcky, hry.
Více informací o projektu jsou Vám k dispozici na www.recyklohraní.cz

Ve dnech 27.4. - 28.4. od 13,00 do 18,00 se uskuteční sběr starého papíru v areálu ZŠ.

 

Vítání jara

V neděli 3.4.2011 se žákyně 5.A zúčastnily tradiční kulturní akce ,,Vítání jara ”, které je spojeno s modní přehlídkou. Děvčata předvedly jako manekýnky modely a doplňky vytvořené z netradičních materiálů.

Další fotografie na odkaze foto

Recitační soutěž

V pátek 1.4.2011předvedli své schopnosti nejlepší recitátoři našeho prvního stupně. V březnu probíhala třídní kola, ze kterých žáci se svými učitelkami vybrali jednotlivé zástupce pro celoškolní kolo. Děti si připravily krásné a zajímavé básně. Všechna vystoupení byla odměněna potleskem všech přítomných diváků. Porota tvořená všemi vyučujícími prvního stupně měla nelehkou práci, ale rozhodla spravedlivě.

Vyhodnocení 1. ročníku recitační soutěže :
1. kategorie – 1.a 2. třídy
1.místo Vendula Chlebusová ( 2.B )
2. místo Eliška Wránová ( 2.B )
3. místo Eliška Jarošová ( 2.A )

2. kategorie – 3. - 5. třídy
1. místo Natálie Ulitzková ( 4.A )
2. místo Simona Náwrathová ( 5.A )
3. místo Nikola Pagáčová ( 4. B )
Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za účast.

Další fotografie na odkaze foto

Olympiáda z jazyka anglického - krajské kolo

Marcel Sniehotta druhý
 

Krajské kolo soutěže v jazyce anglickém proběho 28.března v Ostravě. Žáci byli rozděleni do tří kategorií IIA IIB a III.Kategorie III byli žáci SŠ a kategorie IIB měla rozšířenou výuku angličtiny. V naší kategorii IIA bylo celkem šest žáků a Marcel se umístil na nádherném druhém místě. Gratulujeme k velkému úspěchu.

Eva Dřevjaná

Matematický klokan

Dne 18. března 2011 proběhla ve škole již tradiční mezinárodní soutěž „Matematický klokan“. Více informací o soutěži naleznete na www.matematickyklokan.net. Letošním vítězům v jednotlivých kategoriích gratulujeme.
Stali se jimi:

Kategorie CVRČEK (2. a 3. třídy):
1. Jakub Schiedek 3.A
2. Vít Baránek 2.A
3. Petr Latka 3.A
3. Veronika Motyková 3.B

Kategorie KLOKÁNEK (4. a 5. třídy):
1. Lucie Steuerová 5.B
2. Tomáš Krettek 5.A
3. Radek Bielák 5.B

Kategorie BENJAMÍN (6. a 7. třídy):
1. Radek Nový 7.B
2. Denisa Jakšová 7.B
3. Lucie Valentová 7.B

Kategorie KADET (8. a 9. třídy):
1. Patrik Rycka 9.B
2. Stefanie Schebestiková 9.A
3. Markéta Nawrathová 9.B

Další fotografie na odkaze foto.

POZNÁVÁME VESMÍR

Jeden úterní únorový podvečer jsem se vydal spolu se svými spolužáky a paní učitelkou do hvězdárny v Dolním Benešově. Bylo tam hodně zajímavých věcí. Měli jsme možnost se podívat velkým hvězdářským dalekohledem. Bohužel nám však nepřálo počasí, obloha byla zatažena, tak jsme se alespoň mohli podívat na kostelní hodiny. Pak nás čekala velmi zajímavá a poučná přednáška o vesmíru. Druhý den přišla paní učitelka do školy a zařídila nám ještě výlet do Planetária v Ostravě. Tam nás nejdříve čekala prohlídka hvězd a vesmírné soustavy. Pak jsme měli možnost shlédnout projekci o putování podnebnými pásy až do vesmíru. Nakonec jsme viděli naučný film o zvířatech. Prožili jsme velmi krásný den.

Jakub Slivka 5.B

Nedaleko Bolatic, v Dolním Benešově je malá hvězdárna, kterou jsme se třídou navštívili. Tam nás provázeli dva pánové. Vyprávěli nám o planetách a jejich vývoji. Ten den však byla zatažena obloha. Hvězdy ani planety nebyly vidět, proto jsme se z hvězdárny dívali dalekohledem na kostelní hodiny. Měli jsme je přímo před očima. Taky nám ukázali na počítači různá souhvězdí a planety. Vysvětlili nám , co je to černá díra a jak vzniká. Viděli jsme i kousek meteoritu, který byl černý a šedý. Je velká škoda, že ten den bylo zataženo a nemohli jsme pozorovat opravdový Vesmír. Snad to vyjde příště.

Natálie Lišková 5.B

V hodinách přírodovědy probíráme právě sluneční soustavu, proto nám paní učitelka zajistila návštěvu hvězdárny a planetária. Ve středu 23.3.2011 jsme s celou třídou navštívili hvězdárnu v Dolním Benešově. Přivítal nás moc milý pán, který nám vyprávěl mnoho zajímavostí o sluneční soustavě a také nám odpověděl na naše dotazy. Měli jsme možnost nahlédnout do dalekohledu a vidět planetu Jupiter. Návštěva uběhla velmi rychle a já jsem odcházela s pěknými zážitky. Výlet do planetária se uskutečnil 25.2.2011. Nejdříve jsme si prohlédli galerii s poutavými snímky planet, měsíců a mnoha zajímavostmi o vesmíru. Nejvíce se mi líbilo v promítacím sále. Když zhasla světla, měli jsme možnost sledovat promítající se hvězdnou oblohu. Závěrečný film o zvířecí olympiádě ukončil náš výlet v planetáriu.

Simona Nawrathová 5.A

Ve středu 23.2. večer jsem jel se svými kamarády do Dolního Benešova. U kulturního domu už nás čekala paní učitelka a šli jsme dovnitř. Po prudkých schodech jsme vystoupali až na střechu. Dalekohledem jsme mohli sledovat planetu Jupiter a hvězdy. Dozvěděli jsme se hodně informací o celé sluneční soustavě. V pátek 25.2. následoval výlet do planetária v Ostravě. Prohlédli jsme si tabule s planetami a vitríny, kde byly vystaveny různé meteority. Viděli jsme film o podnebných pásech a také hvězdnou oblohu. Všechno to bylo velice zajímavé.

Daniel Tiele 5. A

V úterý před jarními prázdninami jsme s naší třídou navštívili malou hvězdárnu v Dolním Benešově. Po příjezdu nás uvítal ve hvězdárně pán a ukázal nám na počítači různá souhvězdí a planety se svými měsíci. Pak nás zavedl k dalekohledu a dívali jsme se jen po okolí, protože nám nevyšlo počasí. Bylo zataženo. Náš průvodce nám řekl mnoho zajímavých věcí o pozorování planet. Velmi se nám tam líbilo. V pátek jsme jeli do planetária v Ostravě. Nejdříve jsme si prohlédli galerii obrázků o vesmíru a pak nám promítali film ,,Honza a Lucka poznávají Zemi a Měsíc. Bylo to moc zajímavé.

Radek Bielak 5. B

Ve středu v podvečer jsme jeli s rodiči do Dolního Benešova. Tam jsme navštívili hvězdárnu. Vyšli jsme po schodech na střechu kulturního domu, kde byl velký dalekohled, kterým bylo možno pozorovat planetu Jupiter. Planeta byla krásně vidět a měla jsem z toho nádherný zážitek. V pátek jela celá naše třída autobusem do planetária v Ostravě. Na velkých tabulích jsme si prohlíželi planety a různé zajímavosti o nich. Byl nám promítnut film o hvězdách. Moc se mi to líbilo.

Adela Latková 5.A

 

 

Olympiáda z jazyka anglického

Marcel Sniehotta vyhrál

první místo v okresním kole olympiády z jazyka anglického. Celkem se této soutěže zúčastnilo 27 soutěžících.
Soutěž se skládá z poslechové a gramatické části. Poslední částí je pohovor na určité téma, které si soutěžící vylosuje.
První místo je obrovský úspěch a Marcel bude reprezentovat naší školu v krajském kole této soutěže.
Diky za to a good luck
Eva Dřevjaná

Kompletní výsledky zde.

Pěkného výsledku dosáhla i Monika Šafarčíková, která ve své kategorii obsadila 10. místo.

Kompletní výsledky zde.

Zápis do prvních tříd

V pondělí 31. ledna se v odpoledních hodinách konal zápis budoucích adeptů základního školního vzdělávání. Pro většinu z více než padesáti dětí to byla první příležitost seznámit se s prostředím, kde budou trávit příštích devět let. Aby tato zkušenost byla pro děti co nejméně stresující, o to se postaraly hodné a příjemné paní učitelky z nižšího stupně při samotném „oficiálním“ zápisu, ale také žáci devátých tříd. Ti pro budoucí prvňáčky opět připravili doprovodný program, který se tentokrát nesl v duchu námořníků a pirátů. Malí plavčíci museli prokázat, že na mohou nastoupit na loď jménem Základka. Zatloukali hřebíky do paluby, lovili mušle, ale nevyhnuli se ani sportu – stříleli do florbalové branky a házeli na koš. Museli projevit rozhodovací schopnosti – jaké věci a pomůcky patří do školní aktovky a jaké ne. A samozřejmě pokrok nelze zastavit, takže i na naší lodi máme počítače, se kterými se děti také seznámily. Doufáme, že se dětem plavba za vzděláním bude líbit, že doplují do kýženého cíle a vyhnou se nejrůznějším nástrahám moří a oceánů. Vítejte na palubě, plavčíci!

Mgr. Stanislav Halfar, ZŠ a MŠ Bolatice

Fotografie zde. Video na hlucinsko.tv.

Okresní přebor škol v šachu

12. a 13. 1. 2011 proběhl v herně Slezanu Opava Okresní přebor škol v šachu. Mladší žáci ve složení Petr Latka, Ondřej Nový, Přemysl Řehánek, Tomáš Kučera obsadili 5. místo.

Starší žáci ve složení Ondřej Duda, Radomír Nový, Pavel Nawrath, Jakub Osmančík, Martin Kubný skončili na 3. místě a postoupili do krajského finále, které se uskuteční 25. 1. 2011 ve Frýdku-Místku.

Držíme palce.

Kompletní výsledky najdete zde.

V krajském kole starší žáci skončili na 8. místě. Výsledky a fotografie z turnaje naleznete zde.

Vánoční vystoupení 9. tříd

Dne 22. 12. 2010 proběhlo v kinosále vystoupení, které si připravili žáci 9. tříd. Na programu byly taneční vystoupení, scénky, písně a vánoční koledy. Jako hosté vystoupili i učitelé s koledou „Štědrej večer nastal“.

 

Výlet do Arboreta v Novém Dvoře

Dne 15. 10. 2010 jsme jeli se třídou do Arboreta v Novém Dvoře. Viděli jsme tam mnoho okrasných stromů a zajímavých rostlin. Líbil se mi strom skořicovník, okrasný ananas a vánoční hvězda. Ale nejvíce mne zaujaly kaktusy. Po prohlídce tropických skleníků jsme se vydali vyznačenou trasou k mini ZOO koutku, kde jsme viděli malé kozy, prasata a ovce. Zpáteční cestou k hlavní bráně jsme procházeli kolem stromů s jedlými kaštany, které jsme si nasbírali. Při cestě domů jsme se zastavili v Opavě ve velkém hračkářství Dráčik, ve kterém jsem koupila bráchovi omalovánku. Byl to pěkný výlet, který se mi moc líbil. Lucie Baránková, 5. A

Bylo to tam nádherné, zajímavé rostliny a získali jsme nové poznatky. Jsou tam rostliny, které jsou hodně odlišné, avšak měly stejný název. Také tam byly rostliny se zvláštními názvy a plody. Kaktusy a užitkové rostliny zde byly taky, jako například skořicovník, cibulovník, salámovník. Jsou to velmi zajímavé rostliny. V ZOO koutku byla nádherná zvířata – vietnamská prasata, kozy, ovce a nějací ptáci. Zvířátka jsme mohli krmit granulemi z automatu. V autobuse nebyla také nuda, protože jsme se tam dívali na pohádku o dinosaurech. Pan řidič byl milý a ochotný. V Dráčiku byla sranda, pěkné hračky a malé kalendářiky zdarma. Lucie Steuerová, 5. B

Na našem výletě v Arboretu v Novém Dvoře se mi moc líbilo. Ve skleníku rostlo hodně krásných rostlin. Nejvíce se mi líbil Eukalyptus, který nádherně voněl. Taky mě zaujala rostlina s velkými listy a pestře růžovými květy, které vypadaly jako trychtýře. Bylo tam i hodně kaktusů. Mezi nimi bylo také velké léčivé Aloe Vera. Samuel Boček, 5. A

Dne 15. 10. jsme jeli do Arboreta na výstavu Tropy a subtropy. Viděli jsme tropické a subtropické rostliny, např. kaktusy, opuncie, bromelie, ale i spoustu dalších. Bylo tam horko a vlhko. Paní průvodkyně nám vysvětlila, že rostliny mají tak vytvořeny podmínky, ve kterých rostou. Jak jsme vyšli, paní učitela řekla, že se ještě projdeme parkem, ať poznáme další rostliny. Navštívili jsme ZOO koutek, ve kterém byla vietnamská prasata, ovce a kozy. Dávali jsme zvířatům jidlo z automatu. Jak jsme odcházeli, paní učitelka nám řekla, že se stavíme do obchodu Dráčik. Mohli jsme si koupit nějakou hračku. Můj kamarád si koupil busolu, pokémony … Pak jsme jeli rovnou domů. Príma výlet! Jan Petrič, 5. B

V pátek jsme se vydali s naší paní učitelkou a s mými spolužáky do Arboreta. Jela s námi také třída 5. B. Sraz byl u školní jídelny, kde na nás čekal autobus. V autobuse jsme si povídali a všichni se moc těšili. Když jsme dojeli do Arboreta, paní učitelka zaplatila vstupné a prohlídka mohla začít. V celém areálu bylo spoustu krásných stromů, keřů a jeden obrovský skleník. V první části skleníku jsme si prohlédli tropické a subtropické rostliny. Nejvíce mne zaujala vůně skořicovníku. V druhé části skleníku jsme mohli obdivovat kaktusy různých velikostí. Po prohlídce skleníku a po krátkém občerstvení jsme navštívili místní malou ZOO. K vidění tu byli pávi, vietnamská prasata, kozy a různé ptactvo. Z výletu byli všichni nadšeni a myslím si, že si odvezli spoustu krásných zážitků. Simona Nawrathová, 5. A

15. 10. 2010 jsme jeli na výlet do Arboreta v Novém Dvoře. Moc se mi tam líbilo. Byly tam tropické a subtropické rostliny, např. kaktusy, skořicovníky, pepřovníky a Africké fialky. Nejvíce mne zaujala rostlina, která se chrání před zvířaty tím, že po dotknutí se její lístky skloní dolů, jako by byly zvadlé a tím odradí zvířata od toho, aby ji snědla. Mohli jsme si to i zkusit. Byla to opravdu zajímavá rostlinka! Venku jsme pak posvačili, já jediná jsem měla řízky a byly moc dobré. Byli jsme se ještě podívat v ZOO koutku. Tam jsem viděla vietnamská prasata, ovce a malé kozičky. Byl to ten nej den na světě!!! Natalie Siebrtova, 5. B

Přednáška o psech ve 4. A

V úterý 19. října přišla do naší třídy paní Blokeschová se svými dvěma psy. Paní Blokeschová dětem velmi poutavě vyprávěla své bohaté zkušenosti s výcvikem loveckých psů. Ukázky aportování nám předvedla přímo v naší třídě! Děti se také dozvěděly spoustu zajímavostí o různých rasách psů, na co všechno musí být člověk připraven, než si psa pořídí a co všechno by měl svému novému kamarádovi pořídit. Paní Blokeschové moc děkujeme.

Za 4. A třídu Martina Kornelová, třídní učitelka.

Další fotografie na odkaze foto.

Návštěva školy v Rudách

Projekt SPORTUJEME, UČÍME SE A OSLAVUJEME SPOLEČNĚ - spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia.

V rámci mikroprojektu „Sportujeme, učíme se a oslavujeme společně“ navštívili žáci naší školy družební školu v polských Rudách. Cílem tohoto setkání byla jednak prohlídka školy našich přátel, dále pak různé ekologické a sportovní aktivity. V dopoledních hodinách zhlédli čeští i polští žáci nový film o naší škole, vyrobený k 50. výročí založení. Poté následovaly diskuse ve skupinách – jednotlivé smíšené kolektivy žáků vypracovávaly písemné srovnání obou škol (shody, rozdíly). Na základě rozhovorů dospěli ke spoustě zajímavých závěrů: např. v naší škole se zdržují žáci o malých přestávkách ve třídě, v Rudách se na přestávky třídy zamykají a žáci čekají na další vyučování na chodbě… Po výborném obědě byli žáci rozděleni na dvě skupiny – jedna se věnovala sportu (fotbal, basketbal, volejbal), druhá odjela na exkurzi do okolních lesů, kde si vyslechli např. povídání o velkém požáru, který les postihl, navštívili skleníky na pěstování malých stromků, prohlédli si kraj z obrovské rozhledny a na závěr opekli s místními lesníky buřty. Krásný den jsme zakončili tradiční očekávanou diskotékou a pak už jen cesta zpátky do rodné vesnice. Škoda, že to zase tak rychle uteklo…

Projekt - MISIE ANEB UČÍME SE POMÁHAT

Tohoto projektu se účastnily děti navštěvující školní družinu a děti 4.-9. tříd navštěvující výuku náboženství. Během měsíce října se děti nejdříve seznámily s tím, co to misie vlastně je a jaký je úkol misionářů. Poté jsme zdobili svíce voskem, malovali misijní pohlednice, vyráběli záložky do knih a pekli linecké cukroví. O misijní neděli, 24. 10. 2010, se všechny výrobky prodávaly v kostele, vždy po mši svaté, děti se aktivně podílely na jejich prodeji. Výtěžek celé akce, 21 238,- Kč, bude zaslán na misie do Paraguaye. V této oblasti působí rodačka z Bolatic, sestra Barbora (Michaela Jurášková). Zároveň byla v kostele uspořádána výstava, která přibližuje působení sestry Barbory v Paraguay, součástí jsou i ukázky práce indiánů, o které se na této misii starají. Výstava bude ukončena první týden v listopadu. Všem, kteří nezištně pomohli, děkujeme.

J. Pašková, M. Halfarová, M. Ballarinová, M. Antošová

Další fotografie na odkaze foto.

ŠKOLA OSLAVILA 50. NAROZENINY

V roce 2010 oslavila Základní škola Bolatice 50 let od svého vzniku, a tak oslavy byly vskutku velkolepé. Vše vypuklo v sobotu 25. září v 10 hod. v sále Kulturního domu v Bolaticích. Sobotní oslavy byly určeny pozvaným hostů, v neděli veřejnosti. Do sálu KD byli pozváni současní i bývalí zaměstnanci školy, školky, školní jídelny, představitelé spolků, starosta obce, členové Rady školy a Klubu přátel školy, otec Przemek a zástupci partnerských škol z Polska (Rudy) a z Německa (Rendsburg). Po slavnostních proslovech následovala výměna dárků. Paní ředitelka a pan starosta měli stejný nápad, a tak si vzájemně vyměnili dort ve tvaru a barvách školy. Všem přítomným zazpívaly Burianky, hosté zhlédli DVD o historii a současnosti školy, které výborně zpracoval p. Rostislav Pečínka, a pár minut po poledni si všichni přítomní pochutnali na guláši. Celým programem nás skvěle provázel Mgr. Stanislav Halfar. Ve 13 hod. začala Školní akademie, kterou si připravili žáci školy se svými učiteli. Přítomní tak měli možnost vidět zajímavé tance, poslechli si písničky v podání žáků a také mohli ocenit činnost našeho dramatického kroužku, který si připravil scénku Tři sestry a jeden prsten. Mezi jednotlivými vystoupeními vtipně komentovaly historii i současnost školy „dvě uklízečky“ – Natálie Kupková a Michaela Freitová (obě 9.A). Jednotlivá vystoupení uváděl „pan školník“ alias Dominik Holbík z 9.A. Asi okolo 15 hod. oficiální program skončil a hosté se přesunuli do školy, kde pro ně bylo nachystáno občerstvení, příjemné posezení a také tři plátna, na kterých se promítala DVD z historie i současnosti školy nebo zajímavé fotografie. Rovněž měli možnost prohlédnout si celou školu, tělocvičnu, novou sportovní halu či budovu mateřské školy. Každý host si odnesl nejen pěkný zážitek ze setkání, ale i malý dárek v podobě Almanachu vydaného u 50. výročí a malou brožurku s fotografiemi historickými i současnými. V neděli 26. září oslavy pokračovaly v KD od 14 hod. a byly určeny veřejnosti. Rodiče zhlédli Školní akademii, na jejímž začátku hasiči z Bolatice vyhlásili vítěze hasičské soutěže, která byla určena pro žáky školy. Poté se rodiče a ostatní návštěvníci přesunuli do školy, kde měli také možnost zhlédnout DVD nebo si jen prohlédnout prostory školy. Co napsat na závěr? Škole popřát hodně dalších šťastných a úspěšných let, hodné žáky a dobré učitele. Velké poděkování patří všem učitelům a účinkujícím, ale především paní ředitelce Mgr. Dagmar Tielové za obětavou práci!!! Jana Pašková, Ivana Kramářová

Podívejte se na video.

Projekt - SPORTUJEME, UČÍME SE A OSLAVUJEME SPOLEČNĚ

Pondělí 20. 9. 2010:

Ve sportovní hale proběhlo přivítání žáků z družebních škol /Rudy, Rensburg/, kterého se zúčastnili všichni žáci naší školy.

Účastníci výměny (žáci družebních škol a žáci naší školy, u kterých jsou hosté ubytováni) se rozdělili do tří soutěžních družstev. Každé družstvo si vyrobilo svou vlajku.
 

Odpolední společná procházka z Bolatice na Borovou, při které družstva plnila na stanovištích zadané úkoly, skončila na hřišti opékáním buřtů.

 

Úterý 21. 9. 2010:

Od 8 do 10 hodin probíhaly besedy s žáky z družební školy v jednotlivých třídách na nižším i vyšším stupni. Byla zodpovězena řada dotazů našich žáků, ty se týkaly hlavně zájmů a zálib polských žáků a obecně možností trávení volného času dětí v Rudách.

Od 10 hodin probíhala ve sportovní hale hra BLUDIŠTĚ. Tři družstva (stejná jako včera) plnila sportovní a vědomostní úkoly, ostatní žáci školy jednotlivým družstvům fandili.

 

Odpoledne se žáci účastnili akcí v rámci Evropského týdne mobility. Zkusili si jízdu zručnosti na kolech nebo se zúčastnili turnaje v badmintonu. Na závěr vzbudila velký zájem u všech žáků soutěž „O nejoriginálnější palačinku“.

Středa, Čtvrtek, Pátek: 22.9. – 24.9 2010

POBYT NA KRUŽBERKU Tyto tři dny byly věnovány převážně sportovním aktivitám. Pod dohledem zkušených instruktorů si žáci vyzkoušeli orientaci v terénu, lezení na skály, naučili se základům kanoistiky. Při všech těchto aktivitách byli seznamováni se zásadami ochrany přírody a pravidly environmentální výchovy.

Ve čtvrtek dopoledne je provedl pan hrázný vnitřními prostory hráze přehrady Kružberk a seznámil je s historií stavby hráze a současným významem této vodní stavby.

Sobota a neděle: 25.9. a 26.9. 2010

Po oba dny se žáci účastnili oslav 50. výročí školy. V sobotu byl program určen pracovníkům organizace MŠ a ZŠ Bolatice (současným i dřívějším) a pozvaným hostům – zástupcům obce Bolatice, družebních škol, spolků, členům Klubu přátel školy (dříve SRPŠ) a sponzorům. V neděli byl program určen rodičům a všem ostatním zájemcům. Žáci vystoupili v rámci školní akademie se svými písněmi.

Zbytek dne žáci trávili v rodinách. Rodiče pro ně uspořádali v sobotu večer diskotéku v prostorách budovy SDH Bolatice.

Pondělí, úterý, středa: 27. 9. až 29. 9. 2010

Velice špatné počasí v těchto dnech trochu narušilo plánovaný program. V pondělí odjeli žáci do Ostravy, ale místo plánované návštěvy ZOO si pouze prohlédli město a navštívili nákupní centrum. Odpoledne trávili v rodinách. V úterý zorganizovali rodiče pro žáky bowling a od pěti hodin se konalo ve škole rozloučení za přítomnosti všech rodičů. Byly vyhodnoceny celkové výsledky soutěže, žáci obdrželi medaile a věcné odměny a malý dárek jako památku na pobyt u nás. Ve středu ráno žáci odjeli.

Celkové zpravodajství o průběhu „Žákovské výměny“ uvidíte na: http://www.hlucinsko.tv

Hlavní aktivity byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie – z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia. Jedná se hlavně o pobyt na Kružberku (doprava, ubytování s plnou penzí a zajištění instruktorů pro sportovní disciplíny) a upomínkové dárky pro žáky.