Základní škola a Mateřská škola Bolatice,

příspěvková organizace

 

747 23 Bolatice, Školní 9

Zřizovatel: Obec Bolatice

 

Školní vzdělávací program pro školní družinu naleznete zde.

Vnitřní řád školní družiny zde.

Charakteristika školní družiny

Školní družina má tři oddělení. První oddělení je určeno pro žáky prvních tříd, druhé pro žáky druhých tříd a třetí oddělení pro žáky třetích až pátých tříd. Kapacita školní družiny je 75 dětí  (je předpokládáno 25 dětí v každém oddělení).

Školní družina svými prostředky a metodami, s limitovanými časovými možnostmi působení na žáka, podporuje či rozšiřuje poznatky, které žák závazně získává ve škole.

Do školní družiny jsou žáci přihlašováni zákonnými zástupci na základě dobrovolnosti.

Plán společných akcí školní družiny pro školní rok 2010/2011

1) Září: výroba a pouštění draka

2) Říjen: „Strašidelná pohádka“

3) Listopad: Mikulášská nadílka

4) Prosinec: soutěž o nejdelší vánoční řetěz, besídka pro rodiče

5) Leden: týdenní projekt s hmotou Play Foam

6) Únor: výroba keramického srdce

7) Březen: zhotovování šablon na textilie s pomocí rodičů

8) Duben: projekt „Slípka Pipka“

9) Květen: charitativní výroba dárků pro nemocné

10) Červen: oslavy dne dětí, výlet na hřiště na Borovou