Základní škola a Mateřská škola Bolatice,

příspěvková organizace

 

747 23 Bolatice, Školní 9

Zřizovatel: Obec Bolatice

 

Ředitelka: Mgr. Dagmar Tielová
Zástupkyně ředitelky pro úsek MŠ: Věra Návratová

NOVINKY

Nové stránky školy jsou již připraveny, čeká se jen na vyřešení technických věcí okolo provozu, v nejbližší době se můžete těšit na nový vzhled našeho webu.

Rozdělení dětí do tříd pro šk. rok 2011/2012 zde: doc (word) nebo pdf.

Co nás čeká?

Školní vzdělávací program.    Vnitřní režim dne.    Řád mateřské školy.

Nové foto z akcí: Žabky v solné jeskyni, Velikonoční tvoření a další.

 

CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Budovy mateřské školy Bolatice jsou součástí „školního areálu“. Ten se nachází na okraji Bolatic směrem k osadě Borová. V areálu jsou také budovy základní školy, školní tělocvična se sportovní halou, malá tělocvična a školní jídelna. Všechny tyto budovy jsou obklopeny zahradou a hracími hřišti, které mohou děti využívat pro hru i sportování. Toto velmi pěkné prostředí je jednou z hlavních předností a umožňuje realizovat spoustu zajímavých vzdělávacích činností a projektů. Elokované pracoviště mateřské školy se nachází na Borové. Jedná se o smíšené oddělení o kapacitě 20 dětí. MŠ má dvě budovy, které jsou navzájem propojeny. Každá třída je prostorově členěna na část „pracovní“ a „herní“, i když tyto názvy jsou opravdu jen symbolické, neboť činnosti dětí se prolínají a navazují na sebe. Na každém podlaží je pak šatna, sociální zařízení a místnost pro přípravu výdeje stravy. Děti jsou na jednotlivé třídy zařazovány podle věku, ne však striktně, snažíme se vyhovět požadavkům zákonných zástupců (např. umístění sourozenců v jedné budově). Toto rozdělení má vliv na tvorbu třídních vzdělávacích programů, které mohou být odlišné v závislosti na věku dětí. Kapacita mateřské školy je 140 dětí. Jednotlivé třídy jsou označeny symboly zvířátek:

1. třída – Koťátka
2. třída – Kuřátka
3. třída – Žabky
4. třída – Berušky
5. třída – Medvídci
6. třída – Sovičky (Borová)
 

AKCE PRO VEŘEJNOST:

Nabídka kroužků 

Flétnička – začíná ve středu 6. října 2010 a bude probíhat každý sudý týden od 14. 00 hodin v medvídkové třídě. Rozdělení do skupin bude upřesněno.

Veselé cvičení – cvičení maminek, tatínků, babiček, tet …. s dětmi začíná ve čtvrtek 7. října 2010 v 16. 00 hodin v tělocvičně ZŠ. Přezůvky s sebou

Logopedická prevence – začíná 12. října 2010 a bude probíhat každé liché úterý od 13.00 hodin, po domluvě s rodiči.

Klubíčko – her a činností pro rodiče a děti od 2,5 let, které nenavštěvují MŠ, začíná v MŠ Bolatice 5. října 2010 a bude probíhat každé úterý od 14.30 – 16.00 hodin v koťátkové třídě, v MŠ Borová začíná 5. října 2010 a bude probíhat 1x měsíčně (nutno sledovat nástěnky v MŠ, vývěsky) vždy v úterý od 15.30 – 17.00 hodin.

Hallo… - kroužek angličtiny začíná v úterý 12. října 2010 a bude probíhat každé liché úterý od 14. 00 hodin v medvídkové třídě.Rozdělení do skupin bude upřesněno.

Pro další informace        

 

Akce pro veřejnost

Malování na chodník a koloběžkové závody - 21. 9. 2010 v rámci „Evropského týdne mobility“

Drakiáda - září, podle počasí

Vystoupení u příležitosti 760 let Bolatice 19. - 12. 2010

Maškarní ples - 6. 2. 2011

Vítání jara s módní přehlídkou - březen 2011

Cesta za pohádkou květen - červen 2011

Vystoupení pro seniory ve spolupráci s OÚ Vítání občánků ve spolupráci s OÚ

Další akce a datum jejich konání upřesníme v průběhu školního roku.

Akce v mateřské škole MŠ Bolatice

Mikuláš - prosinec

Předvánoční akce pro rodiče prosinec, v rámci tříd dle uvážení (pečení perníčků, výroba adventních věnců)

Vánoční den v MŠ v rámci tříd, společná návštěva kuchyně

Návštěva předškoláků v 1. třídách ZŠ - leden

Přednáška psychologa pro zákonné  zástupce předškolních dětí - leden

Den matek, v rámci tříd (pro maminky, babičky..) - květen

Sportovní olympiáda květen – červen Výlet dětí - květen

Filmové představení - červen, v rámci oslav Dne dětí

Rozloučení se školáky - červen

Divadelní představení -každé 2 měsíce

Další akce si každá třída plánuje sama a jsou uvedeny v třídních vzdělávacích programech.

Akce v mateřské škole MŠ Borová

1. podzim - Drakiáda - Loučení s podzimem

2. zima - Adventní dílnička (zdobení perníčků, výroba adventních ozdob) - Vánoční besídka - Ukázka přímé práce s předškoláky - Maškarní karneval

3. jaro - Jarní malování na zahradě MŠ - Rej čarodějnic - Cvičí celá rodina (sportovní odpoledne ve spolupráci s osadním výborem)

4. léto - Loučení se školním rokem - Pasování předškoláků

V každém ročním období uspořádáme společnou výstavku výrobků vyrobených rodiči s dětmi doma.

Budeme pokračovat ve spolupráci s osadním výborem a jsme zváni na akce pořádané MŠ Bolatice.