Základní škola a Mateřská škola Bolatice,

příspěvková organizace

 

747 23 Bolatice, Školní 9

Zřizovatel: Obec Bolatice

 
 
Třídy
Kroužky
Organizace výuky
Akce pro veřejnost
Další informace(třídní schůzky, prázdniny, telefony)

Třídy:

Třída:

Počet žáků:

Třídní učitel(ka):

Aprobace:

1.A

24

Mgr. Pavla Jarošová

1.B

24

Mgr. Markéta Wránová

2.A

20

Mgr. Věra Šafarčíková

2.B

21

Mgr. Marta Brandysová

3.A

18

Mgr. Jana Halfarová

3.B

16

Mgr. Bohumila Ballarinová

4.A

26

Mgr. Martina Kornelová

4.B

24

Mgr. Gabriela Elblová

5.A

22

Bc. Šárka Gargošová

5.B

18

Mgr. Jarmila Náhlíková

6.

27

Mgr. Lenka Jordánová

M – Ped

7.A

19

Mgr. Kamila Dominiková

M – Př

7.B

20

Mgr. Pavel Pavera

M –ZT - Inf

8.A

21

Mgr. Jana Pašková

Č – KV(náb)

8.B

20

Ing. Eva Dřevjaná

A

9.A

20

Mgr. Pavla Franková

N – Z - R

9.B

17

Mgr. David Neuvald

TV - ZT

Zpět na začátek stránky

Kroužky:

 

Název kroužku

Vedoucí

Čas

Místo

Určeno pro

Florbal

Mgr. D. Neuvald

Po. 14:00

Sport. hala

Chlapci vyšší stupeň

Angličtina

Mgr. M. Brandysová

St. 11:50

2.B

2. ročník

Dopravní

Mgr. P. Pavera

Po. 14:00

Areál, učebna PC

4. – 9. ročník

Šachy

Mgr. P. Pavera

St. 14:45

7.B

1. – 9. ročník

Žurnalistický

Mgr. I. Kramářová

Dle domluvy

Učebna AJ

Vyšší stupeň

Hudební

Mgr. V. Güntherová

Po. 14:00

9.B

Vyšší stupeň

Němčina

Mgr. M. Kornelová

St. 13:00

Učebna NJ

3. – 5. ročník

Němčina

Mgr. M. Kornelová

Čt. 13:00

Učebna NJ

3. – 5. ročník

Němčina

Mgr. P. Franková

St. 7:00

Učebna NJ

6. ročník

Sportovní

Mgr. J. Halfarová

Čt. 13:00

Tělocvična

2. – 3. ročník

Sportovní

Bc. Š. Gargošová

Čt. 13:00

Sport. hala

4. – 5. ročník

Keramický

Mgr. G. Elblová

Út. 13:00

Keramická dílna

1. – 9. ročník

Keramický

Mgr. G. Elblová

Pá. 13:00

Keramická dílna

1. – 9. ročník

Angličtina

Mgr. V. Šafarčíková

Čt. 12:00

2.A

2.A

Angličtina

Mgr. M. Brandysová

Čt. 12:00

2.B

2.B

Angl. konverzace

Ing. E. Dřevjaná

St. 7:00

Učebna AJ

8. ročník

Výtvarný

Bc. Š. Gargošová

St. 13:00

5.A

Nižší stupeň

Vaření

Bc. Š. Gargošová

Čt. 14:00

Školní kuchyňka

5. ročník

Sedmihlásek – sbor

Mgr. B. Ballarinová

St. 13:45

3.B

3. – 5. ročník

Práce s mikroskopem

Mgr. Kamila Dominiková

Po. 14:00

7.A

6. ročník

Práce s mikroskopem

Mgr. Kamila Dominiková

St. 14:00

7.A

6. ročník

Turistický klub

Mgr. Markéta Wránová

Nepravidelně

 

1. – 5. ročník

 

Kurz plavání - bude probíhat ve spolupráci s Plaveckou školou HASTRMÁNEK v Kravařích. Je určen pro žáky druhých, třetích a čtvrté třídy. Uskuteční se v termínu: duben – červen 2011

Lyžařský kurz - je určen pro žáky 7. ročníku. Termín a místo bude upřesněno.

Zpět na začátek stránky

Organizace výuky:

Organizace výuky

V tomto školním roce bude realizován školní vzdělávací program, který má název Šance pro všechny, a to v prvém, druhém, šestém a sedmém ročníku. Ostatní ročníky se budou nadále vzdělávat podle vyučovacího programu Základní škola.

Organizace školy bude v souladu se Souborem pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2008/2009 č.j. 935/2008-20.

Volitelné předměty:

7. ročník

Německý jazyk
Sportovní hry

8. ročník

Německý jazyk
Sportovní hry

9. ročník

Německý jazyk
Pěstitelství a domácí práce
Základy ručních prací
Biologické praktikum

Nepovinné předměty:

Náboženství
 

Dotace hodin pro jednotlivé předměty:

ROČNÍK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Český jazyk a literatura 9 9 9,5 7 8 5 4 4 4
Matematika 4 5 5 5 5 4 4 4 4
Informatika - 0,5 - - - 1 1 1 1
Anglický jazyk - - 3 3 3 3 3 3 3
Přírodověda - - - 2 2 - - - -
Vlastivěda - - - 2 2 - - - -
Prvouka 2 2 2 - - - - - -
Chemie - - - - - - - 2 2
Fyzika - - - - - - 2 2 3
Přírodopis - - - - - 2 2 - 2
Biologie člověka - - - - - - - 3 -
Zeměpis - - - - - 2 2 2 2
Dějepis - - - - - 2 2 2 2
Občanská výchova - - - - - 1 1 1 1
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 1
Tělesná výchova 2 2,5 2,5 2 2 3 3 2 2
Praktické činnosti 1 1 1 1 1 - - - -
Pracovní činnosti - - - - - 2 1 1 1
Volitelné předměty - - - - - - 2 2 3
CELKEM 20 22 25 25 26 28 30 32 32

 

Zpět na začátek stránky

 

Akce pro veřejnost:

leden 2011 - Školní ples.

Na případné další akce pořádané školou bude zde upozorněno. Jste srdečně zváni.

Zpět na začátek stránky

 

Další informace:

 

Třídní schůzky:

Pohovory s rodiči – 25. listopad 2010, 14,00 - 17,00 (čas se může lišit, upřesnění najdete v ŽK)

Pohovory s rodiči – duben 2011, 14 - 17,00

Přesný termín bude včas oznámen, hodiny se mohou v různých třídách lišit.

Rodiče se mohou během celého školního roku kdykoli informovat o svých dětech u třídních učitelů nebo u vedení školy (nutno se předem telefonicky domluvit viz. telefonní čísla níže na této stránce)

Prázdniny:

Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2010

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2010 a skončí v neděli 2. ledna 2011. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2011

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2011

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 28. 2. - 6. 3. 2011

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 21. dubna a pátek 22. dubna 2011

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2011 do středy 31. srpna 2011 Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve čtvrtek 1. září 2011

TELEFONY:

Základní škola:  553 655 252, 739 257 588 (T-mobile)

Mateřská škola: 553 655 076

Školní družina: 553 655 252

Školní jídelna – vedoucí: 553 654 658 (odhlášky a přihlášky obědů)

Zpět na začátek stránky