Základní škola a Mateřská škola Bolatice,

příspěvková organizace

 

747 23 Bolatice, Školní 9

Zřizovatel: Obec Bolatice

 
 

Historie školy v Bolaticích
Ředitelé školy od roku 1960
Učitelé školy od roku 1960

Historie školy v Bolaticích

 

První zmínky o škole v Bolaticích se datují k roku 1750, kdy zde byla zřízena obecná škola. Přestože Bolatice jako součást Hlučínska patřily Prusku, škola zůstala česká. V roce 1818 byla postavena nová škola – s doškovou střechou, ale již v roce1837 byla zbourána a postavena opět škola nová, která stojí dodnes. Ve druhé polovině 18. století je činnost školy spojena se jmény – David Kochler, Jiří Valenta, Josef Kahler, Antonín Braschke, jeho syn Jan. Bližší informace o jmenovaných se nedochovaly. Informací o bolatické škole v průběhu 19. století není mnoho. Cílem školství v tehdejší době bylo vychovat oddaného, poslušného, pracovitého, německy mluvícího člověka. Tohoto zaměření byla škola po celou dobu „pruské školy“, která trvala 178 let. Roku 1897 byla v Bolaticích konečně postavena druhá škola se dvěma školními místnostmi a kapacitou 148 míst. Listina ve věži místního kostela z roku 1912 uvádí jména tehdejších učitelů: Anton Schatke, Ignac Ledva, Josef Ulitzka, Alois Hein, Arnošt Danisch, Emil Munzer, Carl Schodrock. 4. února 1920 byla v Bolaticích obnovena česká škola. Školní budovy byly v nedobrém stavu. V obci sice byly dvě školy, ale pro deset tříd jen 5 místností. V roce 1926 byl po položen základní kámen ke stavbě školy v Henneberkách – dnešní Borové. Slavnostní otevření se konalo 1. října 1926.Učitelem byl ustanoven Metoděj Hacar. Prvními poválečnými učiteli na borovské škole byli Josef Salga a Karel Slezák. Budova sloužila jako škola do roku 1973, od tohoto roku navštěvují žáci z Borové základní školu v Bolaticích. Důvodem zrušení malotřídní školy byl malý počet narozených dětí na Borové vzhledem k požadovaným legislativním počtům. Během druhé světové války zůstala v obci jen obecná škola německá. První poválečný školní rok byl zahájen 3.9. 1945, vyučování v obecné škole zahájil řídící učitel Vladimír Kužílek. V roce 1953/54 vzniká nový typ školy – osmiletá střední škola. Pomocníkem školy se stalo SRPŠ – Sdružení rodičů a přátel školy. V roce 1960 byla uzákoněna devítiletá školní docházka. Vyučovat se začalo v nově vybudované škole. Ta byla slavnostně otevřena 4. září 1960. S rozvojem obce a rostoucím počtem žáků se v roce 1980 přistoupilo k dalšímu rozšíření školy – stávající dvě budovy a tělocvična byly navzájem propojeny přístavbou. Posledních úprav se školní budovy dočkaly v roce 2009. V této podobě slouží dodnes.

Zpět na začátek stránky

Ředitelé školy od roku 1960


LUDVÍK ZÁTOPEK
1.9.1953 - 19.9.1968

FRANTIŠEK KUBÍN
1.9.1968 - 1.9.1969

JIŘÍ FIŠER
1.9.1969 - 1.9.1978

VILÉM NOVÁK
1.9.1978 - 28.2.1990

MGR. JOSEF LABUDA
5.3.1990 - 31.7.1993

MGR. DAGMAR TIELOVÁ
- 1.8.1993 - doposud

Zpět na začátek stránky

Učitelé školy od roku 1960

  1. Ludvík Zátopek
  2. Kubín František
  3. Kotlán Karel
  4. Davidová Alena
  5. Procházková Zdena
  6. Lišková Marie
  7. Stuchlíková Jana
  8. Horáková - Seidlová Eva
  9. Teuerová Lucie
 10. Moltašová - Kolarčíková Františka
 11. Himmerová Milada
 12. Michálková Emilie
 13. Sobolová Božena
 14. Miturová Helena
 15. Segeťová Jaroslava
 16. Burešová - Březovská Marie
 17. Vrbková Zdena
 18. Nováková Ludmila
 19. Krejčiřík Ludvík
 20. Vrbka Oldřich
 21. Šimečková Růžena
 22. Zátopková Alžběta
 23. Cikánková Marie
 24. Wheelerová Jaroslava
 25. Šindelová Marie
 26. Pečivová Milada
 27. Poláčková Dana
 28. Slivka Rudolf
 29. Gurlichová Ludmila
 30. Gurlich Ladislav
 31. Hamhalterová-Fišerová Marta
 32. Kučerová Věra
 33. Londýnová Zdenka
 34. Helštýnová - Kolarčíková Vlasta
 35. Čech Václav
 36. Plachá Jana
 37. Janoušková - Sněhotová Marcela
 38. Skácelová - Jurášková Božena 
 39. Matoušková Světlana
 40. Lettovský Rostislav
 41. Labuda Josef
 42. Vodičková Danuše
 43. Lattenbergerová Stanislava
 44. Mlčochová Jaroslava
 45. Dědková Ilona
 46. Kozák Bedřich
 47. Drozd Josef
 48. Matuchová Sylva
 49. Slívová Anna
 50. Čížková Libuše
 51. Hrudníková Drahomíra
 52. Dzidová Eva
 53. Cisovská Hana
 54. Kubínová Blanka
 55. Sedláček František
 56. Navrátilová Libuše
 57. Čelouchová Jaroslava
 58. Jurasová - Mušková Zdena
 59. Kišová Šárka
 60. Krejsová - Šubová Helena
 61. Matějná - Drozdová Helena
 62. Vondrová - Korvasová Olga
 63. Olga Pospíchalová
 64. Fišer Jiří
 65. Nétková - Solichová Miroslava
 66. Stoniš Otto
 67. Böhm Ladislav
 68. Dominik Jaroslav
 69. Hrušťák Josef
 70. Sošková Pavla
 71. Králová - Stočková Marie
 72. Blažejová Ludmila
 73. Zemanová Věra
 74. Tielová Dagmar
 75. Kretek Rudolf
 76. Neuwirthová Libuše
 77. Neuwirth Josef
 78. Kubná Hermína
 79. Složil Bohuslav
 80. Sněhotová - Řádková Renáta
 81. Kuchejdová Helena
 82. Michková Jana
 83. Bařinová Eva
 84. Gvoždíková Marta
 85. Ferencová Ruth
 86. Onderková Marie
 87. Večerková Dagmar
 88. Tomíčková Eliška
 89. Novák Vilém
 90. Bočková Jiřina
 91. Hutyrová - Náhliková Jarmila
 92. Ševčíková Miroslava
 93. Hutyrová - Jarošová Pavla
 94. Pyšíková Marie
 95. Pavlásková Mirka
 96. Sofková Marie
 97. Jägrová Helena
 98. Güntherová Věra
 99. Očenášek Václav
100. Návratová Alena
101. Švidrnoch Milan
102. Kozák Ladislav
103. Celtová Eva
104. Tošenovská Věra
105. Drastíková - Barancová Lenka
106. Kuzník Petr
107. Rozsypalová Hana
108. Palyzová Karin
109. Víchová Miroslava
110. Primusová Zuzana
111. Rosenzweigová Milada
112. Vaňková Miroslava
113. Kremerová Markéta
114. Májková - Wojnarová Renáta
115. Hubert Kajetán
116. Heinzová Iva
117. Karas Petr
118. Honková Pavla
119. Halfar Stanislav
120. Halfarová Jana
121. Faltýnková Miroslava
122. Maulerová Hana
123. Vojáčková Věra
124. Šenková Eva
125. Brandysová Marta
126. Oborný Zdeněk
127. Kočí Helena
128. Stavařová Lenka
129. Venus Martin
130. Ryšková Martina
131. Čermáková Eva
132. Hampel Antonín
133. Jordánová Lenka
134. Šafarčíková Věra
135. Molnárová Andrea
136. Hamplová Lucie
137. Kolarčíková Iva
138. Vepřková - Wránová Markéta
139. Seidlová Dana
140. Franková Pavla
141. Fusová Martina
142. Trunčíková - Bumbová Michala
143. Kusynová Gabriela
144. Huberová Dana
145. Ratajová Petra
146. Antošová Marta
147. Seidlová Gabriela 
148. Běláková Silvie
149. Pavera Pavel
150. Kamrádová Lenka
151. Ballarinová Petra
152. Dominiková Kamila
153. Gargošová Šárka
154. Pavlíková Andrea
155. Šoberová Marie
156. Dorazilová Jana


Zpět na začátek stránky