Základní škola a Mateřská škola Bolatice,

příspěvková organizace

 

747 23 Bolatice, Školní 9

Zřizovatel: Obec Bolatice

 
 

Školní jídelna při Základní škole a Mateřské škole v Bolaticích

Školní jídelna je součástí Základní školy a Mateřské školy v Bolaticích vedené ředitelkou Mgr. Dagmar Tielovou.

Kontakty:

Veškeré dotazy a připomínky týkající se školní jídelny nám můžete zasílat na ballarinovazdenka@seznam.cz, případně nás telefonicky kontaktovat:

Vedoucí jídelny, evidence strávníků : 553 654 658

Přijímání dětí na stravování

Na stravování se přijímají strávníci na základě vyplněné přihlášky, kterou žáci obdrží při zahájení školního roku ve svých třídách , v mateřských školách od učitelek při přihlašování dítěte do tohoto zařízení.

Možnosti stravování

Strava se přihlašuje a odhlašuje do 12 hod. předchozího dne u vedoucí školní jídelny p. Ballarinové osobně nebo telefonicky na č. 553654658.. V případě nemoci je možnost si vyzvednout oběd první den do jídlonosiče. Další dne nemoci mohou žáci, po domluvě s vedoucí jídelny dostat obědy do jídlonosiče za plnou cenu, tj. včetně mzdových a režijních nákladů + 23,- Kč (mimo infekční onemocnění s karanténou). Školní jídelna zabezpečuje stravování žáků pouze v době jejich pobytu ve škole, o prázdninách pouze pro žáky navštěvující družinu ve stálém fin.limitu, ostatním žákům v plné hodnotě oběda.

Hlavní činnost                     

– stravování dětí MŠ v počtu 135   (z toho 20 dětí na Borové)

– stravování dětí ZŠ v počtu 255

Doplňková činnost – stravování široké veřejnosti - zaměstnancům OÚ Bolatice, důchodcům do jídlonosičů včetně dovážky domů , občanům DPS a závodní stravování zaměstnanců škol a školských zařízení v počtu 130 obědů.

Strava se přihlašuje a odhlašuje do 12 hod. předchozího dne u vedoucí jídelny na tel.čísle 553 654 658. V případě nemoci je možnost si vyzvednout oběd první den do jídlonosiče. Další dny nemoci mohou žáci, po domluvě s vedoucí jídelny dostat obědy do jídlonosiče za cenu 33 ,- Kč, starší 34,- Kč, nad 15 let 35,- Kč (mimo infekční onemocnění v rodině s karanténou).

Školní jídelna zabezpečuje stravování žáků pouze v době jejich pobytu ve škole, o prázdninách pouze pro žáky navštěvující družinu ve stálém finančním limitu, ostatním žákům v plné hodnotě oběda.

Jídelna pro dospěléJídelna pro dospěléVýdejna jídlaVýdejna jídlaJídelna pro dětiJídelna pro děti

Školní kuchyň je po rekonstrukci moderně vybavená a strávníci navštěvující nově postavenou a stylově zařízenou jídelnu o kapacitě 120 míst mají možnost vidět prostory a provoz varné části kuchyně.

 

Akce:

- v letech 2010, 2011 zajišťovala občerstvení na akci ZŠ: „Školní ples“

- příprava zdravé výživy na akci DEN ZDRAVÍ ! pořádané OÚ Bolatice

- připravovala ranní svačinky pro děti ZŠ , které se zúčastnily ranních mší – roráty v kostele v Bolaticích

- zajišťuje sponzorské dary od dodavatelů potravin na balíčky dětem MŠ a ZŠ na vánoce, velikonoce a dětský den

- zajišťuje pitný režim a sladkosti na akce pořádané MŠ (Olympiády,Pochod pohádkovým lesem aj.), pitný režim pro děti ZŠ navštěvující družinu a děti MŠ po celý den včetně pobytu na zahradě