Základní škola a Mateřská škola Bolatice,

příspěvková organizace

 

747 23 Bolatice, Školní 9

Zřizovatel: Obec Bolatice

 
 

Historie Mateřské školy Bolatice

Jména ředitelek MŠ od roku 1945


Historie Mateřské školy Bolatice

 

Budova mateřské školy se nacházela v centru obce. První zápis v kronice o existenci MŠ je z roku 1945. Zápis do kroniky provedla E. Klézová, která byla zřejmě řídící učitelkou – ředitelkou tohoto zařízení. Podmínky popisuje jako velmi nedobré, žádné vybavení, žádné hračky, vlhké místnosti, stísněné prostory. MŠ byla dvoutřídní, zapsaných dětí bylo 70. Provoz byl pouze dopolední. Časem byla MŠ vybavena díky darům skromným nábytkem a hračkami. Od začátku fungování MŠ se rodiče scházeli ve snaze co nejvíce pomáhat, a tak bylo založeno Rodičovské sdružení. Velice často docházelo k výměně ředitelek, učitelek i správních pracovnic z důvodu mateřské dovolené, stěhování, přeložení na jiné místo. V květnu roku 1955 byl zahájen celodenní provoz, o který byl ze strany pracujících maminek velký zájem. Pro nedostatek místa však byly přijímány pouze děti starší čtyř let. V roce 1966 byl provoz rozšířen o oddělení, které bylo umístěno v zámku. MŠ tedy byla trojtřídní a toto uspořádání fungovalo až do roku 1966, kdy bylo oddělení na zámku zrušeno. Nedostatečné a nevyhovující prostory donutily představitele obce k rozhodnému kroku a v roce 1972 byly zahájeny přípravné práce k výstavbě nové MŠ v obci.V té době uzavírá n.p. JUTA patronátní smlouvu s MŠ, podílí se aktivně na různých opravách. 1.září 1975 byl slavnostně zahájen provoz v nové MŠ. Je zapsáno 60 dětí. Pro velký zájem rodičů o umístění svých dětí do MŠ bylo rozhodnuto o přístavbě další budovy, která byla otevřena v roce 1978.V tomtéž roce se MŠ stala závodní MŠ n.p. JUTA. V provozu byla čtyři oddělení. Ani to však nestačilo, a tak bylo zřízeno páté oddělení v sousední budově družiny základní školy. Přibylo aktivit, začal fungovat dětský sbor, který úspěšně reprezentoval obec v různých soutěžích. Pořádají se akademie pro veřejnost, pro zaměstnance Juty děti připravují programy při příležitostech různých svátků. Dne 24. 6. 1985 byl proveden výkop k základům výstavby sauny v MŠ, na které se podílel závod Juta, místní národní výbor a Jednotné zemědělské družstvo Budovatel. Saunování dětí bylo slavnostně zahájeno 5.9. 1986. V tomto roce přecházejí provozní zaměstnanci pod odbor školství, dosud byli zaměstnanci n.p. Juta. Zároveň je zrušeno páté oddělení. V roce 1992/93 začíná MŠ pracovat s projektem „Zdravá škola“. Současně se rozšířila nabídka akcí pro děti ve spolupráci s Klubem rodičů – jóga, burzy oblečení, loučení s létem, májová veselice, pochod za pokladem, maškarní rej, Mikuláš, Vánoce aj. V roce 1994/95 se stává součástí MŠ Bolatice – elokovaným pracovištěm- MŠ Borová. V pěti odděleních je zapsáno 101 zapsané dítě. Od 1. července roku 2001 je MŠ součástí právního subjektu Základní škola Bolatice, okr. Opava (nyní Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace).

Zpět na začátek stránky

Jména ředitelek MŠ od roku 1945


E. Klézlová
Stanislava Böhmová
Hedvika Mülerová
M. Šulová
Marie Březovská
A.Drastíková
Terezie Martínková
Zdena Tkačíková 
Šárka Obrtelová
Jarmila Rozsívalová
Jarmila Barová
Ludmila Bočková
Jana Herudková
Věra Návratová

Zpět na začátek stránky