Základní škola a Mateřská škola Bolatice,

příspěvková organizace

 

747 23 Bolatice, Školní 9

Zřizovatel: Obec Bolatice

 
 

Zaměstnanci školní jídelny:

 

Celkový provoz zajišťuje vedoucí jídelny Ballarinová Zdeňka
 
Evidenci strávníků vede účetní ZŠ: Antošová Marta
 
Provoz kuchyně: Zajíčková Jana, hlavní kuchařka
  Michalíková Jana, kuchařka
  Petra Buchtová, kuchařka
  Halfarová Jana, zauč. kuchařka
  Lýdie Ostarková, prac. provozu
  Maňásková Eva, prac. provozu
 
Výdej stravy na odd. MŠ: Halfarová Alena, prac. provozu
  Bytomská Marcela, prac. provozu
  Hrubá Renáta, prac. provozu
  Mrovcová Božena, prac. provozu
 

Výdej stravy na Borové:

Michalíková Silvie, prac. provozu