Základní škola a Mateřská škola Bolatice,

příspěvková organizace

 

747 23 Bolatice, Školní 9

Zřizovatel: Obec Bolatice

 
 
Vedení školy
Třídní učitelé
Ostatní vyučující
Vychovatelky a učitelky MŠ
Správní zaměstnanci

 

   Učitelský sbor 2009/2010

Foto sbor 2003/2004.

Foto sbor 2004/2005.

Foto sbor 2005/2006.

Foto sbor 2006/2007.

Foto sbor 2007/2008.

Foto sbor 2008/2009.

Vedení školy:

 

Funkce: Jméno a příjmení:

Aprobace: 

Ředitelka školy Mgr. Dagmar Tielová M - F
Zástupce ředitelky školy (statutární zástupce) Mgr. Stanislav Halfar A - F - Zt
Výchovná poradkyně Mgr. Alena Návratová M - CH
Metodik prevence sociálně patologických jevů Mgr. Lenka Jordánová M - Ped
Koordinátor a metodik ICT Mgr. Pavel Pavera M - ZT - Inf
Poradce pro úsek environmentální výchovy Mgr. Kamila Dominiková M - Př
Koordinátor pro tvorbu ŠVP na nižším stupni Mgr. Marta Brandysová
Zástupce ředitelky pro MŠ Návratová Věra Uč. MŠ
Vedoucí školní jídelny Ballarinová Zdeňka  

Zpět na začátek stránky

 

Třídní učitelé:

Třída:

Počet žáků:

Třídní učitel(ka):

Aprobace:

1.A

24

Mgr. Pavla Jarošová

1.B

24

Mgr. Markéta Wránová

2.A

20

Mgr. Věra Šafarčíková

2.B

21

Mgr. Marta Brandysová

3.A

18

Mgr. Jana Halfarová

3.B

16

Mgr. Bohumila Ballarinová

4.A

26

Mgr. Martina Kornelová

4.B

24

Mgr. Gabriela Elblová

5.A

22

Bc. Šárka Gargošová

5.B

18

Mgr. Jarmila Náhlíková

6.

27

Mgr. Lenka Jordánová

M – Ped

7.A

19

Mgr. Kamila Dominiková

M – Př

7.B

20

Mgr. Pavel Pavera

M –ZT - Inf

8.A

21

Mgr. Jana Pašková

Č – KV(náb)

8.B

20

Ing. Eva Dřevjaná

A

9.A

20

Mgr. Pavla Franková

N – Z - R

9.B

17

Mgr. David Neuvald

TV - ZT

Zpět na začátek stránky

 

Ostatní vyučující:

 

Jméno a příjmení:

Aprobace:

Mgr. Ivana Kramářová

Č – N

Mgr. Věra Güntherová

N – D – R

Mgr. Luiza Umbrová

TV

Marcela Halfarová

SPgŠ

Magdalena Jurášková

Náb

Mgr. Josefa Hajduková

Asistent ped.

Zpět na začátek stránky

 

Vychovatelky:

 

Jméno a příjmení:

Třída:

Marta Antošová

1. oddělení

Marcela Halfarová

2. oddělení

Marie Ballarinová

3. oddělení

Pro velký zájem dětí z nižších ročníků nebyli do družiny přijati žáci 5. ročníku.

Učitelky MŠ:

 

Zpět na začátek stránky

 

Správní zaměstnanci:

 

Jméno a příjmení:Funkce:
Kristina BolackáÚčetní
Marta AntošováHospodářka
Josef KozelekŠkolník, topič
Lukáš MatějkaŠkolník
Dagmar DudováUklízečka
Anna HanákováUklízečka
Ludmila ŠevčíkováUklízečka
Růžena MoravcováUklízečka
Krista HellebrandováUklízečka
Marcela BytomskáUklízečka
Alena HalfarováUklízečka
Renáta HrubáUklízečka
Lucie ČížováUklízečka
Silvie MichalíkováUklízečka

 

Zpět na začátek stránky