Základní škola a Mateřská škola Bolatice,

příspěvková organizace

 

747 23 Bolatice, Školní 9

Zřizovatel: Obec Bolatice

 

Šk. rok 2003/2004

Šk. rok 2004/2005

Šk. rok 2005/2006

Šk. rok 2006/2007 

Šk. rok 2007/2008

Šk. rok 2008/2009

Šk. rok 2009/2010

Šk. rok 2010/2011

Den dětí – 1.stupeň ZŠ

 

Projekt - centrum Bolatic

VÝLET TŘETÍCH TŘÍD A SOUSTŘEDĚNÍ PŘED 1. SV. PŘIJÍMÁNÍM 29. 4. 2011 – 1. 5. 2011

Besídka 3. B

Besídka 3. A

Projekt 3. B

 

Vítání jara

Recitační soutěž

Matematický klokan

Lyžařský výcvik

Jak hodnotili LV samotní žáci si přečtěte zde a zde.

Zápis do 1. tříd

 

Zimní hrátky žáků 3. B

 

Vánoce 2010 ve škole

 

Vánoční besídka 1. A

Vánoční pečení perníčků ( žáci 3.A )

Ve dnech 6. a 10. 12. 2010 proběhlo v prostorách cvičné školní kuchyně pečení perníčků. Tohoto vánočního pečení se zúčastnili všichni žáci 3.A a také maminky, které byly svým dětem velikými pomocníky. V příjemné pracovní a veselé vánoční atmosféře jsme perníčky upekli, nazdobili i ochutnávali – nic jsme nespálili. Pak nás čekalo ještě malé pohoštění, povídání o vánočních zvycích, soutěž pro děti a zazpívali jsme si také koledy. Velké poděkování patří mamince – p. Janě Šimečkové, která nám všem byla velkým pomocníkem a rádcem.

Veselé Vánoce Všem přejí žáci 3.A a tř. uč. Jana Halfarová

 

Soutěž „Švihadlový král“

Soutěž proběhla na NS 6. prosince 2010.

Vítězové:

1. třída - Hana Herudková

2. třída - Vít Baránek

3. třída - Jakub Schiedek

4. třída - Aneta Baránková

5. třída - Adéla Latková

 

Jak válčili husité

1.12.2010 k nám do školy přijeli herci z agentury Pernštejni s programem „Jak válčili husité“. Žáci od 5. do 9. tříd viděli malou „módní“ přehlídku, udělali si představu o tom, jak vypadal těžkooděný rytíř v plné plátové zbroji, lehký  husitský jezdec a běžný pěší bojovník polních obcí. Seznámili se s taktikou klasického feudálního vojska a důvody, které vedly husity ke vzniku nového způsobu boje. Shlédli repliku husitského válečného vozu v původní velikosti a
 někteří z nich si i zahráli na jeho osádku, aby si prakticky přiblížili „jak to vlastně fungovalo“.

 

Vánoční sbírka

Ve čtvrtek 25. 11. 2010 proběhla ve škole „Vánoční sbírka pro Robina“ - námi „adoptovaného“chlapce z Indie (více...). Za libovolný finanční příspěvek si každý dárce mohl vybrat výrobek s vánoční tématikou, který vyrobili děti se svými učiteli a nabízeli je dobrovolníci z devátých tříd. Výtěžek sbírky - úctyhodných 9208 Kč je určen pro Robina a zbývající částka bude uložena na bankovním účtu a použita příští rok.

Všem kteří se na sbírce jakýmkoliv způsobem podíleli, srdečně děkujeme.

Současně probíhala také prezentace Střední zahradnické školy z Ostravy, kde  byly vidění ukázky výroby vánočních aranžmá a také možnost nákupu rostlin z vlastní produkce.

Mgr. Lenka Jordánová

 

Projekt COMENIUS

Ve dnech 7. - 11. listopadu se uskutečnilo mezinárodnní setkání učitelů a žáků. Jedná se o projekt Comenius, který jsou zastoupeny státy: Španělska, Německa, České republiky a Anglie. Z naší ZŠ Bolatice se tohoto projektu zúčastnilo 5 žáků a tři učitelé vyučující angličtinu. Místem setkání bylo městečko OUNDLE v Anglii. Po příletu do Londýna a po následném přesunu do Oundle byl každému žáku přidělen jeden nebo dva studenti, kteří se starali a pečovali o své svěřence po celou dobu pobytu. V den příjezdu proběhla slavnostní večeře a byli jsme seznámeni s ředitelem Oundle school Mr. Bushem. V následných dnech se žáci zúčastňovali výuky v učebnách. Rovněž byla vedena diskuze na téma demokratické a nedemokratické školy. Porovnávaly se jednotlivé názory žáků na toto téma. Velmi zajímavá a poutavá byla přednáška na téma vzniku demokracie ve světě. Žáci měli možnost shlédnout učebny, sportovní zařízení, studentské ubytovny a vše spojené s životem ve škole. Dvakrát jsme navštívili město Peterborough, které je vzdáleno přibližně 25 km od Oundle. V tomto městě se nachází katedrála, kde je pohřbena Kateřina Aragonská, první manželka Jindřicha VIII. Jednodenní výlet do městečka Cambridge byl velkým zážitkem. Shlédli jsme Královskou universitní Kapli a procházeli jsme parkem Královské university. Všechno tam bylo velmi pečlivě udržované a bylo zřejmé, že se o universitu starají s největší možnou péčí. Jeden večer jsme shlédli taneční divadelní vystoupení a následný večer jsme byli svědky zápalu diskuzního boje mei dvěma skupinami dívky kontra kluci a téma bylo užívání mobilů ve škole. Bylo to hodně zajímavé, všem se to líbilo a uvažovali jsme o vytvoření stejné diskuze u nás. Myslím, že být v Oundle bylo velkým zážitkem a velkou zkušeností pro všechny, kteří jsme zde byli.

Eva Dřevjaná

 

Studená kuchyně v podání žáků 7. A a 7. B

 

Páťáci na výstavě

V pátek 19. listopadu jsme v rámci výuky navštívili jedinečnou výstavu „PŘÍBĚH PLANETY ZEMĚ ‘‘ v Ostravě. Prohloubili jsme si učivo 5. ročníku o Vesmíru. Výstava byla zajímavá a obohatila nás o nové poznatky. Měli jsme možnost zažít „zemětřesení“ a mohli se projít i po tekoucí „lávě“, která vytékala z modelu sopky. Zaujaly nás také pravěké rostliny, zvířata, horniny, zkameněliny a další zajímavosti. V tomto dni jsme měli možnost navštívit také „HASIČSKÉ MUZEUM“ v Ostravě, kde nás provázeli dva skvělí průvodci. Seznámili nás s historií i současností hasičských sborů. Mohli jsme si prohlédnout vybavení hasičů, mnohé si i vlastně vyzkoušet. Děti si zkusili některé techniky používané při záchraně lidských životů. S velkým zaujetím jsme si prohlédli centrální dispečink integrovaného záchranného systému, který je součástí tohoto muzea. Obě akce se vydařily a pomohly žákům k získání mnoha nových poznatků. J. Náhlíková, Š. Gargošová

 

Přednáška o psech ve 4. A

Projekt - MISIE ANEB UČÍME SE POMÁHAT

Vítání prvňáčků

 

 

Více fotografií - galerie (stránky v angličtině).